Nationale verkiezingen

VOORTAAN ZIJN ALLE ACTIVITEITEN TE VOLGEN VIA SOCIAL MEDIA
Zie onderaan onze social media pagina's

Tickets zijn nu beschikbaar voor Holland's Best Drag Artist & Europe's Best Drag Artist 2024 Finales!
Bestel nu

Verklaring Pink Promiss

Middels dit bericht wenst Stichting Pink Promiss u te informeren aangaande MISS GAY HOLLAND 2023. Mw. Nicki van de Hoef claimt de titel Miss Gay Holland 2023 te zijn. Stichting Pink Promiss benadrukt met klem dat Mw. Nicki van de Hoef geen Miss Gay Holland is en niet het recht heeft deze titel te gebruiken.

Stichting Pink Promiss en de Miss Gay Holland verkiezingen staan voor inclusiviteit en diversiteit waarbij Stichting Pink Promiss en Miss Gay Holland nimmer mensen op basis van, geslacht, geaardheid, genderidentiteit, ras, afkomst, culturele achtergrond, geloof of leeftijd, zal buitensluiten, benadelen of discrimineren. Deze waarden zijn de kern van Stichting Pink Promiss. Mw. Nicki van de Hoef laat zich op o.a. Social Media veelvuldig negatief en kwetsend uit naar bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen op een wijze die onacceptabel is en niet verenigbaar zijn met de waarden waar Stichting Pink Promiss voor staat. Elke Miss Gay Holland ondersteunt deze waarden. Indien een deelnemer dat niet doet kan deze deelnemer GEEN Miss Gay Holland zijn.

De uitlatingen van Mw. Nicki van de Hoef zijn van dien aard dat Stichting Pink Promiss genoodzaakt is deze verklaring met u te delen daar Mw. Nicki van de Hoef claimt Miss Gay Holland te zijn. Stichting Pink Promiss heeft aangifte gedaan bij Politie en zal zich verder niet uitlaten over het verloop daarvan. Mensen die zich gekwetst voelen door de uitlatingen van Mw. Nicki van de Hoef, moeten weten dat deze uitlating op geen enkele wijze enig verband te hebben met stichting Pink Promiss. Mocht u zich gekwetst of gediscrimineerd voelen door de uitlatingen van Mw. Nicki van de Hoef, adviseren wij u aangifte bij politie te doen van belediging.

Mocht u vragen hebben over de waarden van stichting Pink Promiss, dan kunt u contact opnemen met ons. Stichting Pink Promiss www.stichtingpinkpromiss.nl

Welkom bij Stichting Pink Promiss

De Stichting heeft ten doel de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplekken te creëren voor de LHBTIQ+.

Doel van (H)Erkenning is b.v. met een travestie, gay, queer,, drag king, nonbinair, bioqueens, interseksueel of met een transgender in contact te komen. Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen LHBTIQ+ voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTIQ+ meer accepteert. Zo kan men onderling informatie en ervaringen uitwisselen, steun bij elkaar vinden en ook aan elkaar geven. Zo kun je tot herkenning en ook erkenning komen.

De Stichting PinkPromiss is het overkoepelend orgaan van:

  • Miss Gay Holland verkiezing
  • Holland’s Best Drag Artist

Ben jij Transgender, Travestiet, Queer, Interseksueel of heb jij de behoefte uit de kast te komen? Het Open Podium wordt opengesteld speciaal voor de Gay, Bi-Seksuele mannen en vrouwen, Travestieten,Transgenders en Interseksuelen. Laat zien wie je bent, zo kun je tot herkenning komen.

Project

Deze stichting wil zich nu met dit project "Happy Life" specialiseren en richten op de groep transgenders, transseksuelen, interseksuelen, mensen met travestiegevoelens of mensen met mannelijke-vrouwelijke uiterlijkheden. In vergelijking met de rest van de bevolking zijn deze mensen twee keer zo vaak eenzaam en hebben ze tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Zij worden vaak slachtoffer van pesterijen, mishandelingen en kunnen hun travestie en transgender gevoelens vaak niet bespreekbaar kunnen maken. Er is ook aandacht voor begeleiding van LHBTIQ+ in de Christelijke en in de moslimgemeenschap of daar waar nodig is.

We ondersteunen activisten die zelf LHBTIQ+-belangen op de politieke agenda willen plaatsen.

Nederland is in vergelijking met veel andere landen tolerant voor LHBTIQ+’s, toch valt ook in ons land nog veel te verbeteren. Discriminatie in wetten en regels is dankzij de inzet van diverse organisaties de laatste jaren flink afgenomen, maar de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij laat nog veel te wensen over. Er is nog altijd gebrek aan sociale acceptatie van LHBTI’s op school, het werk, in de (ouderen-) zorg, de multiculturele- en multireligieuze samenleving, de sport en op veel andere gebieden.

  • Zeven op de tien LHBTQ+’s krijgen te maken met discriminerend geweld.
  • Artikel 1 van onze Grondwet verbiedt discriminatie op grond van o.m. godsdienst en ras, maar bevat geen expliciet verbod op LHBTI-discriminatie.

Er is ook aandacht voor begeleiding van LHBTIQ+ in de moslimgemeenschap tijdens hun coming-out en het omgaan met de vaak onwetendheid van ouders en familieleden.

Accepteren LHBTI+'s door biculturele en religieuze groepen Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. Ook bestaat er veel weerstand bij biculturele Nederlanders. Zo geeft de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden. Het project vergroot het maatschappelijk welzijn en de maatschappelijke acceptatie aanzienlijk.

Veel transgender personen in Nederland hebben te maken met uitsluiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om instanties en bedrijven die transgenders niet in dienst willen nemen. Maar ook sociale uitsluiting op scholen of in sportclubs komt voor.

lees verder
Winnares 2023: Dolly Donut
Winnares 2023: Faith Intervention

 

Holland’s Best Drag Artist 2023

Faith Intervention!

Holland's Best Drag Queen
Holland’s Best Drag Queen 2021

Raquelle Flemming!

ANBI

meer info, klik hier
Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting heeft ten doel de LHBTI+ gemeenschap meer zichtbaar te maken en de maatschappelijke acceptatie te vergroten, middels het creëren van ontmoetingsplaatsen voor de gay, transgenders, interseksuelen, travestieten en biseksuele mannen en vrouwen in Nederland.

meer info, klik hier

Stichting PinkPromiss
KvK nr: 556 93 032
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaalnummer 8518 20 517

lees verder beleidsplan / jaarverslag

Vrienden van de stichting

Volg ons via:

© Copyright 2012 - Stichting Pink Promiss - All rights reserved. Powered by Xenodesign